Belastingadviseur TAX in shape
Double click to edit 
 
Checklist gegevens voor belastingaangifte 2020
 
 
 
 
Persoonlijke gegevens
 
(In geval van wijzigingen: als u een nieuw paspoort, rijbewijs of ID heeft gekregen en dat nog niet in ons bezit is)
 
[  ] een kopie van uw ID* (geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en eventueel ook die van uw partner en kinderen.
 
     Zowel van de voor- als de achterkant!  *) Wettelijke verplichting conform Wwft
 
[  ] uw IBAN (rekeningnummer)
 
 
 
Inkomsten
 
[  ] alle jaaropgaven over 2020; ook van een eventuele (verzekerings-)uitkering.
 
[  ] ontvangen partneralimentatie
 
 
 
Bankrekeningen
 
[  ] jaaroverzichten 2020 van al uw betaalrekeningen
 
[  ] jaaroverzichten 2020 van al uw spaarrekeningen
 
[  ] jaaroverzichten 2020 van al uw beleggingen
 
 
 
Wonen
 
[  ] de WOZ-waarde 2020 van uw huis met peildatum 1 januari 2019 én de WOZ-waarde 2021 met peildatum
 
    1 januari 2020..
 
[  ] jaaropgaaf 2020 van uw hypotheek
 
[  ] heeft u een woning verkocht en/of gekocht? Dan ontvangen wij graag de hypotheekakte en -offerte. Ook de
 
     notarisafrekeningen (met bijlagen) van de koop én de verkoop
 
 
 
Aftrekposten
 
U heeft hiervoor betalingsbewijzen nodig! Dus in dat geval ook de bankafschriften van die giften in pdf.

Ook kunt u de bankafschriften (bankmutaties) per kalendermaand zelf downloaden en in pdf opslaan op uw computer.
 
Vervolgens kunt u ze aan ons zenden.
 
Denk hierbij aan:
 
[  ] giften
 
[  ] zorgkosten die niet vergoed zijn (Bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en eigen risico zijn niet aftrekbaar)
 
[  ] betaalde partneralimentatie
 
[  ] betaalde studiekosten (alleen als u geen recht had op DUO)
 
 
 
Overig
 
[  ] overzicht van ontvangen studiefinanciering
 
[  ] gegevens van leningen en andere schulden
 
[  ] overzicht van betaalde lijfrentepremies
 
[  ] overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 
[  ] dividendgegevens (die niet op de jaaroverzichten van beleggingen staan)
 
[  ] overzicht van ontvangen en gedane schenkingen
 
[  ] overzicht en betaalbewijzen van de betaalde rente aan uw kinderen/anderen van schenkingen op papier
 
 
 
Alleen als u deze heeft gehad:
 
[  ] voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
 
[  ] voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2020
 
 
 
Alle door u ontvangen post van de Belastingdienst (welke u per omgaande aan ons dient te sturen)
 
[  ] aanslagen inkomstenbelasting en/of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over andere jaren
 
[  ] alle machtigingen SBA en vooral VIA (vooraf ingevulde gegevens!) als wij die nog niet van u hebben ontvangen!

Voor sommigen van u hebben we deze helaas opnieuw moeten aanvragen omdat u ze niet of niet tijdig aan ons
 
heeft doorgestuurd en ze daardoor zijn afgekeurd.
 
Let op: deze hernieuwde machtigingen zult u de komende weken in uw brievenbus moeten vinden.
 
 
 
Heeft u aanvullende vragen over de aan te leveren stukken, stuurt u dan een e-mail aan gm@taxinshape.nl
 
 
 
Geregistreerde belastingadviespraktijk TAX in shape | BECON 647834
 
 
TAX in shape B.V.
T +31 (0) 6 2428 7055
info@taxinshape.nl
 
Jan van Eijcklaan 2-4 
3723 BC  BILTHOVEN
 
 
                                     
 
 
 
Belastingzaken goed geregeld
Partner van NLcoach
Fiscaliteit in de Sport
Belastingadviespraktijk
BECON
647834